pol    eng

LOGO-ARCH

ISSN 1641-5159


Kwartalnik Architektura Krajobrazu
ukazuje się od 2001 roku.
Zachęcamy autorów do zamieszczania swoich artykułów z zakresu tej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Architektura krajobrazu jest dziedziną interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się.
Jako Redakcja dokładamy starań, aby na łamach Kwartalnika zamieszczać artykuły odzwierciedlające współczesne tendencje, trendy i działania, ukazujące obecny stan nauki
i prezentujące różnorodne problemy oraz poglądy. Dążymy do tego, aby nasze czasopismo stanowiło forum wymiany myśli i idei oraz służyło rozwojowi nauki i dobrych praktyk. Dwujęzyczna wersja czasopisma, a także jego otwarta dostępność w sieci pozwalają na rozszerzenie grona czytelników i autorów w zakresie międzynarodowym.

Wszystkie opublikowane teksty są recenzowane przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin. W Kwartalniku można publikować także recenzje, polemiki, artykuły o charakterze krytyki fachowej oraz informacje.

                                                                                                                     Redakcja 

  

Patronat honorowy:                   
logo spak napis

Copyright 2020 - arch.krajobrazu
Adres redakcji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 18 63

        Realizacja: Agency 3motion